Göteborgs Dräktverkstad & Dykcenters verkstad

Göteborgs Dräktverkstad & Dykcenters (Scuba Divers) har en väl fungerade dräktverkstad för att laga eller modifiera torrdräkter eller våtdräkter. Några exempel på vanliga arbeten vi utför är byte av halstätning, byte av handledstäning (manchetter), montering av ringsystem för torrhandskar, limning av kedja, renovering av ventiler eller om ni bara behöver provtrycka er dräkt för att hitta eventuella läckor kan vi även hjälpa till med detta.

Här nedan listar vi lite av de vanligaste jobben vi utför och priser på dem. Vill du laga/modifiera något som inte står med är det bara att höra av dig så löser vi nog det också.

  • Byte halstätning: 775kr
  • Byte armtätning: 475kr
  • Trycktest / läckagesök: 350kr
  • Limning av ringar för torrhandskar: 1000kr (material ej inkluderat då det beror på vilka ringar som önskas)
  • Byte torrdräktskedja, skaldräkt: 2900kr
  • Byte torrdräktskedja, Neopren: 3300kr
  • Byte HD kedja Viking Yrkesdykardräkter: 3700kr

(Priserna är inklusive moms samt materialkostnader)

Comments are closed.