PADI Specialities hos Göteborgs Dräktverkstad & Dykcenter

Special- och tilläggskurser är företrädesvis korta kurser om ett specifikt område. Förkunskapskraven varierar, för vissa kurser krävs certifiering som Open Water Diver och för vissa krävs Advanced Open Water Diver. Exempel på de specialitetskurser som Göteborgs Dräktverkstad & Dykcenter kan erbjuda är:

Comments are closed.